Alle kender til konflikter - lær at styre dem!

 

 

Alle arbejdspladser kender til konflikter. Konflikter på lavt niveau er positive – ja, en betingelse for, at arbejdspladsen udvikler sig. Medarbejderne skal turde komme frem med deres uenighed, for på den måde at hjælpe med at føre virksomheden videre i frugtbar dialog. Lederne skal turde åbne op for andre løsninger, end dem de selv har forestillet sig. Kun på den måde udnytter man medarbejdernes fulde potentiale.

 

Uenigheden må imidlertid ikke udvikle sig til belastende konflikter til skade for virksomheden og de enkelte medarbejdere. Hvis en konflikt har udviklet sig, bør I ofte overveje ekstern professionel hjælp til at løse konflikten. Center for Konfliktstyring har vi uddannelsen og erfaringen til at løse konflikten sammen med jer.  

 L

Som leder er det vigtigt at kende til konfliktbehandling på arbejdspladsen. En god leder ved, hvordan man forebygger, at konflikter udvikler sig, hvordan man tackler skadelige konflikter, og hvornår det er tid at få professionel hjælp til håndtering af konflikter. Hos Center for Konfliktstyring kan du som leder få træning i konfliktbehandling. Du vil opdage, at konflikttræningen bidrager væsentlig til din udvikling som leder og giver dig inspiration til, hvordan du bedst kan udnytte din virksomheds menneskelige ressourcer.

 

Det er også vigtigt, at virksomheden har fastlagt en fremgangsmåde for de tilfælde, hvor konflikten truer med at udvikle sig. Medarbejderne bør involveres i processen med at skabe en sådan konfliktplan,så de forstår den og bakker op om den. Center for Konfliktstyring hjælper jer hele vejen mod en effektiv konfliktplan.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Center for Konfliktstyring v/ Lars Økjær Jørgensen, telefon +45 29363104, larsoekjaer@konfliktstyring.dk

 

 

 

Center for Konfliktstyring

 

Kontakt

Lars Økjær Jørgensen

+45 29363104

 

larsoekjaer@konfliktstyring.dk

 

 

Konfliktstyring skaber overskud og energi i virksomheden

Center for Konfliktstyring

ffL

Lær at styre konflikter

så de ikke styrer dig