Hjælp med konflikterne

Kontakt mig for indledende rådgivning


Mediation

er den strukturerede samtale mellem parter i konflikt, ledet af en mediator.

Mediator hjælper parterne til at få en forståelse for hinanden og hinandens bevæggrunde.  på den måde skabes der grobund for, at parterne i fællesskab kan finde løsninger på de problemer, der er opstået imellem dem. Parterne, som kender konflikten bedst er også dem, der bedst kan finde løsninger - med hjælp fra mediator.Konflikter mellem virksomheder

Virksomheder i konflikt sætter til på bundlinjen. Det kan være virksomheder, der har haft et godt samarbejde i en årrække, som løber ind i en tvist om en manglende eller fejlbehæftet levering, forsinkelse på et byggeri, uenighed om forståelse af kontraktsvilkår eller betaling for en ydelse.

Konflikter sinker virksomhedernes aktiviteter og koster penge - ofte mange penge.

Retssystemet er ikke kendt for at være hurtigt - tværtimod er en retssag en meget langstrakt affære.Derfor er der brug for en mere effektiv og hurtig måde at løse konflikter på!

Konflikter ødelægger det gensidigt indbringende samarbejde, virksomhederne ofte har haft med hinanden forud for konflikten.

Retssystemet er ikke kendetegnet ved at skabe grobund for samarbejde - tværtimod øger en retssag afstanden mellem parterne. Der er altså ikke bare behov for hurtigt at få løst konflikten, men også at få skabt grundlag for et sundt fremtidigt samarbejde.

Mediation tilgodeser behovet for effektiv, hurtig og billig konfliktløsning, der samtidig danner grundlag for et fremadrettet samarbejde mellem virksomhederne.

Når jeg har optrådt som mediator i konflikter mellem virksomheder, er der i langt de fleste tilfælde løst op for konflikten inden for 1-2 dage, og virksomhederne har igen fået et sådant forhold til hinanden, at de kan genoptage samarbejdet. Målet er nået gennem konstruktiv samtale.

Det er ikke trylleri - blot sund fornuft!


Konflikter på arbejdspladsen

Konflikter på arbejdspladsen er på mange måder belastende for de involverede personer, og konflikterne  breder sig som ringe i vandet, hvis ikke der tages hånd om dem. Medarbejderne mister modet og lysten til at yde en effektiv indsats og de får mere sygefravær. De holder op med at samarbejde og i værste fald ophører samtalen mellem dem. 

Virksomhedens effektivitet lider under medarbejdernes problemer, som vil være at se på bundlinjen.

Det er for det meste virksomhedens ledelse, der kontakter mig for at få hjælp. Ofte har konflikten allerede gjort skade, idet flere af de aktiviteter i virksomheder, der kræver personalets samarbejde er gået i stå eller går meget langsomt. En alt for stor del af de ansatte er sygemeldte, og virksomheden mister værdsat personale som følge af opsigelser.

Min opgave er at finde ud af, hvad der ligger bag konflikten og få personalet til at tale åbent om problemerne. På den måde vil personalet begynde at forstå baggrunden for hinandens handlemåder og være villige til at samarbejde om at finde frem til fælles løsninger på problemerne. 

Som oftest er konflikten løst op på én dag, og personalet er igen klar til at samarbejde og yde en indsats i virksomheden. Den gode stemning breder sig.

Den strukturerede samtale under professionel ledelse (mediation) er den sunde og effektive fremgangsmåde 

 

Udtalelser fra kunder

"Det virker lidt som trylleri. I morges var vi i dyb konflikt, nu har du genetableret tilliden mellem os""Du må være læge. Jeg har haft ondt i maven i 2 år og nu er det væk""Det har været en hård tid, men efter din indsats har jeg nu for første gang i flere år lyst til at feste med mine kolleger"

"Tak Lars. Det er som at få en julegave midt på året. Vi er meget taknemlige for din hjælp"


"Jeg havde aldrig troet, at mediation kunne være så effektivt"

"Tak. Du har givet os det bedste grundlag at komme videre på. Ikke bare er konflikten løst, men vores samarbejde er også tilbage på sporet"

"Vi er meget glade for det, du har gjort for os. Du kan virkelig noget særligt"